OPDRACHT >> 3. Lees: “Iemand helpen zichzelf te genezen”

IEMAND HELPEN ZICHZELF TE GENEZEN

Verwondingen, operaties, bevallingen, ernstige ziektes en periodes van ingrijpende emotionele schokken, behoren alle behandeld te worden met degelijk en volledig uitgevoerde assisten.

Een assist verstoort op geen enkele manier de rol van de geneeskunde. Waar nodig, moet men om een medisch onderzoek en een medische diagnose vragen, en in gevallen waar medische behandeling in de regel succes heeft, moet men zorgen dat die behandeling plaatsvindt. Omdat een assist soms een werkelijk letsel of een botbreuk kan verdoezelen, moet men geen risico’s nemen, vooral als de assist niet gauw een reactie oproept. Met andere woorden, wanneer men denkt dat er alleen maar sprake is van een lichte verstuiking, moet men, om aan de veilige kant te blijven, een röntgenfoto laten maken, met name als er niet meteen een reactie is op de assist. Een assist is geen vervanging voor een geneeskundige behandeling en is geen poging om verwondingen waarvoor medische hulp nodig is te genezen, maar is daar een aanvulling op (voegt daar iets aan toe). Het valt zelfs te betwijfelen of medische behandeling alleen volledige genezing teweeg kan brengen, en het staat vast dat een assist het herstel in grote mate bevordert. Om kort te gaan, men zou zich moeten realiseren dat een lichamelijke geneeswijze geen rekening houdt met de persoon als geestelijk wezen en de weerslag op zijn geestelijk bestaan.

Een wezen is vatbaar voor verwondingen en ziektes door zijn geestelijke staat. Ze komen tot uiting door zijn eigen toedoen ten gevolge van zijn geestelijke toestand op dat moment. En ze duren veel langer dan normaal, omdat de geestelijke factoren die ermee te maken hebben, niet volledig worden aangepakt.

De oorzaken van de vatbaarheid, het tot uiting komen en het overschrijden van de normale duur worden aangepakt met assisten.

Men kan er vanuit gaan dat het leven niet erg draaglijk is voor iemand die ziek is of gewond is geraakt, voor een vrouw die net bevallen is, of voor iemand die pas een zware emotionele schok heeft gehad. En er is geen reden om iemand in zo’n slechte toestand te laten, vooral als dit weken, maanden of jaren voortduurt, wanneer hij of zij door assisten in enkele uren, dagen of weken opmerkelijk zou kunnen herstellen.

Het is in feite een soort onnatuurlijke wreedheid wanneer men door nalatigheid een dergelijke situatie laat voortduren, terwijl men methodes kan leren en oefenen waarmee men hem of haar verlichting kan geven.

Je hoeft geen arts te zijn om iemand naar een arts te brengen. En je hoeft geen arts te zijn om te zien dat een medische behandeling de patiënt misschien niet helpt. En men hoeft geen arts te zijn om dingen te behandelen die het wezen zelf spiritueel heeft veroorzaakt.

Net zoals genezing twee kanten kent – de spirituele en de structurele of lichamelijke – kunnen er in spiritueel opzicht ook twee staten worden bereikt. De eerste daarvan zou kunnen worden geclassificeerd als “draaglijk voor een mens”. Assisten vallen in deze categorie. De tweede staat is “in geestelijk opzicht verbeterd.”

Elke geestelijke (en dit geldt al zolang er een onderwerp bestaat dat religie heet) staat voor de taak het lijden van zijn medemens te verlichten. Er zijn vele manieren waarop een geestelijke dit kan doen.

Wanneer men een assist geeft, is men niet bezig met genezen. En zeker niet met behandelen. Wat wordt gedaan is de persoon assisteren zichzelf te genezen of door toedoen van andere mensen of middelen genezen te worden, door zijn redenen voor de vatbaarheid en het voortduren van zijn conditie weg te nemen, en zijn vatbaarheid om zichzelf te verwonden of in een slechte lichamelijke staat te raken in het vervolg te verminderen.

Dit ligt geheel buiten het gebied van het “genezen” zoals de arts dat ziet, en het gaat, zoals uit de feitelijke verslagen van de resultaten blijkt, veel en veel verder dan waartoe de psychologie, de psychiatrie en de “geestelijke behandeling” zoals die op die gebieden in praktijk gebracht wordt, in staat zijn.

Om kort te gaan, het geven van een assist ligt uitsluitend en geheel op geestelijk gebied en behoort traditioneel tot het domein van de religie, hoewel het niet alleen aan de religie voorbehouden is.

Iemand die de technologie van assisten toepast, zou moeten beseffen welke kracht in zijn handen ligt en welke potentiële bekwaamheden hij bezit wanneer hij getraind is. Dit is wat hij te bieden heeft in de aanwezigheid van lijden: hij kan het leven draaglijk maken. Hij kan ook de tijd van herstel bekorten en misschien zelfs herstel mogelijk maken terwijl dit anders wellicht niet zou plaatsvinden.

Wanneer men wordt geconfronteerd met iemand die gewond is geraakt of ziek is, die geopereerd is of een zware. emotionele schok heeft gehad, zou men een of meer van de volgende assisten moeten gebruiken om de persoon te helpen.

de toepassingsmethoden van een kunst of wetenschap in tegenstelling tot louter de kennis van de wetenschap of kunst zelf. In Scientology wordt de term technologie gebruikt voor de methoden van toepassing van de Scientology principes om de functies van het verstand te verbeteren en het potentieel van de geest te rehabiliteren, ontwikkeld door L. Ron Hubbard.